• sport 6
  • sport 6
 

جناب آقای مهندس پوینده،
  مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی :
در طول سال های گذشته مفهوم شهر و توسعه شهری تحولاتی پی در پی و متوالی را شاهد بوده است. امروزه شهرها نه تنها به عنوان یک منطقه شهری مطرح هستند که در این مرحله از تاریخ تحولات، هویت تاریخی شهرها دستخوش تغییر شده و ضرورت توجه به آن در بسیاری از مقاطع زمانی مورد فراموشی قرار گرفته است.
واکاوی در شناسایی آسیب ها و مخاطرات مترتب بر ابنیه تاریخی به دلیل عدم توجه به برنامه های توسعه شهری و توجه ویژه به اماکن حائز ارزش فرهنگی، تاریخی و هنری در این مقطع زمانی بسیار پر اهمیت خواهد بود. زیرا بخش تاریخی شهر به مثابه بخشی از اندام شهری نمی تواند نسبت به رویکردهای کلان بی تاثیر باشد.
مفهوم برنامه ریزی توسعه چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای، چه در مقیاس کلان و چه در مقیاس شهر به نوعی با بخش تاریخی شهر در تعامل است. همانطور که کلانشهرهای دوره صنعتی همواره در دو سده اخیر با موضوع تاریخ مواجه بوده اند، ابنیه و اماکن تاریخی برون شهری نیز دستخوش کلیه مخاطرات و آسیب های مذکور بوده اند و اهمیت آنها کمتر از بافت های تاریخی شهری نیست و شرایط امروز این دست ابنیه و اماکن تاریخی ملتهب، آشفته و رو به انهدام و ویرانی است. فارغ از اینکه در این شرایط، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی از نظر تا عمل تا چه حد در شرایط موجود سهیم بوده اند. مجموعه صندوق احیاء به عنوان تنها متولی تعیین کاربری بناهای تاریخی، واگذاری این ابنیه و اعطای مجوز بهره برداری از آنها، تمام تلاش خود را در زمینه انجام رسالت خود مبنی بر ارائه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود با توجه به سیاست-های دولت تدبیر و امید که همان جذب سرمایه حداکثری در زمینه احیاء و بهره برداری اقتصادی از اماکن تاریخی با رویکرد فرهنگی است و نجات این ابنیه از ویرانی بدون نیاز به تخصیص اعتبارات دولتی و صرفا با بهره گیری از حداکثر توان بخش خصوصی و استفاده از دانش کارشناسان خبره این حوزه در کشور می باشد، بکار گرفته است. امید است با عنایت به علاقه و تأکیدات ویژه جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور نسبت به احیاء و بهره برداری بناهای تاریخی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت های جناب آقای دکتر سلطانی فر معاون محترم رییس جمهور، ریاست سازمان و رییس هیات امناء موسسه در تبیین نقشه راه جذب سرمایه گذاران و انسجام بخشی به همراهی مدیران ارشد سازمان متبوع در ستاد و استانها و عنایات خداوند کریم و مهربان، بتوانیم در رسیدن به اهداف عالی و وظایف محوله در جهت ارتقاء میهن اسلامی در مسیر پیشرفت و توسعه، موفق عمل نماییم.